2010-08-14

18 AUGUSTI

Jaa nu är det dags att dra igång cirklarna igen.
Jag har bokat lokalerna från den 18 augusti.
Och då kör vi som vanligt 18 - 21.30.
Och jag har öppet i butiken timmen innan.
VÄLKOMNA.